KARGI TULUM PEYNİRİ

İlçemizde, yöremize özgü koyun,keçi,inek ve manda sütlerinin karışımı veya ayrı ayrı sütten Kargı Tulum Peyniri yapılmaktadır. Yıllık üretimi 25 ton civarında olup,özellikle Çorum, Kastamonu, Samsun ve Ankara illerinde tüketilmektedir.

Peynir, yağı alınmamış sütten 500 gram, 1 ve 1,5 kilogram olarak koyun derisinin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilmiş tulumlara basılarak pazarlanmaktadır.

Kargı tulumu yaz mevsiminde yaylalarda üretilmekte ve sonbahar mevsiminde pazara sunulmaktadır. Kargı tulum peynirine tuluk, Kargı tuluğu ya da Kargı tulumu da denilmektedir.

Kargı tulumunun özelliği; hayvanlardan sağılan taze sütün sıcaklığını kaybetmeden süzülerek ve yağı alınmadan mayalanıp değişik işlemlerden geçirilerek tulumlara basılıp yapılmasıdır.

kargi_tulum_peyniri_2

Kargı Tulum Peyniri

Hayvanlardan sağılan süt, süzüldükten sonra bir kaba konup içine peynir mayası katılarak mayalanır. Mayalanan peynir 12 saat kadar bir zaman geçtikten sonra temiz beyaz bez torba içine konulur. Bez torbaya konan peynir,üzerine ağırlık konarak suyu akıtılır.

Tulum Peynirikargi_tulum_peyniri2

Suyu akıtılan peynir, tuzla yoğrulup daha büyük olan bez torbalarda biriktirilir. Bu bez torbaların üzerine de ağırlık konarak kalan suyunun akıtılmasına devam edilir. Peynirin konduğu büyük torbalar belirli zamanlarda (15-20 günlük zaman) tekrar boşaltılarak peynir temiz olan başka bez torbaya basılır. Bu işlem yayladan göçlerin ineceği ekim ayı sonuna kadar devam eder.

kargi_tulum_peyniri(1)

Kargı Tuluğu (Tulum Peyniri)

Yayladan inme zamanı olan ekim ayı sonu yaklaştığında, peynirlerin pazarlanması için konulacağı tulumun hazırlanmasına başlanır. Tulumlar koyun ve kuzu derilerinden yapılır. Deriler çeşitli işlemlerden geçirilerek iyice temizlenir. İçinde herhangi bir artık kalmayıncaya kadar temizlenen deriler, küçük parçalar halinde kesilerek dikilir.

kargi_tulum_peyniri2

Kargı Tulum Peyniri

Büyük bez torbalarda suyu akıtılan peynirler, beyaz bir çarşaf üzerine boşaltılır. Boşaltılan bu peynirler dikilip hazırlanan tulumlara içinde hiç hava boşluğu kalmayacak şekilde sıkıştırılarak basılır. Basılan bu tulumlar özenli bir şekilde pazarlara getirilerek satışa sunulur.

kargi_tulum_peyniri_balkanlarda

Kargı tulum peyniri tüm dünyaca bilinmektedir.

Tulum peyniri, yağı alınmayan sütten yapıldığı için sıcak ortamlarda ve buzdolabında bulundurulmadan serin ortamda saklanarak tüketilmelidir.